ล่าสุดบีจียังไม่ได้รับอนุมัติแฟนบอลเข้าสนาม

ข่าวฟุตบอลไทย

ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีมติยังไม่อนุมัติให้สนามกีฬาภายในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดมีแฟนบอลเข้าชมในสนามแข่งขัน